Uprawnienia do przeprowadzania audytów energetycznych

Audyty energetyczne to obowiązek każdego właściciela firm i przedsiębiorstw. Ich przeprowadzenie umożliwia oszczędność w kosztach eksploatacji energii w takich miejscach.

Aby uzyskać Biały Certyfikat potrzebna jest dokładna analiza takich obiektów. Sporządzenie takiego świadectwa wymaga odpowiednich uprawnień. Należy zacząć od tego, że taka osoba nie może być karana i musi mieć pełną zdolność czynności prawnych. Musi też posiadać wykształcenie wyższe z tytułem zawodowego inżyniera bądź ukończony inny kierunek studiów wraz ze studiami podyplomowymi, w programie których uwzględnione zostały zajęcia z charakterystyki energetycznej budynków, budownictwem energooszczędnym, OZE oraz z przeprowadzaniem audytów i charakterystyk energetycznych. Kwestie takie należy organizować w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku, który można pobrać na stronie internetowej Ministerstwa oraz innych dokumentów, takich jak Oświadczenie oraz dokumentu potwierdzającego wymagania określone w Ustawie o charakterystyce energetycznej budynków (zbiorniki ciśnieniowe). Do powyższych wniosków należy dołączyć także zaświadczenia potwierdzające ukończone studia oraz oświadczenie o niekaralności.

Po złożeniu wniosku odpowiednie w Ministerstwie osoby podejmują proces weryfikacji. Jeśli pojawi się coś niezgodnego z wymogami bądź jakikolwiek brak, wnioskodawca zostaje o tym poinformowany. Natomiast w przypadku spełnienia wszystkich kwalifikacji, wpisu do wykazu osób mogących przeprowadzać audyty dokonuje Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Cała procedura nie jest skomplikowana, dlatego osoby zainteresowane sporządzaniem audytów nie powinny się zniechęcać. od standardowych wersji, noszonych poza miejscem pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *